Side 11

Grusgravningen begynder…

I forbindelse med industrialiseringen og landbrugets indførsel af andelsbevægelsen i slutningen af 1800-tallet sker en voldsom stigning i efterspørgslen af råstoffer.

Den nye tid kræver fri kapital, fri arbejdskraft, masser af ny infrastruktur - nye veje, nye jernbaner, nye havne, dæmninger, nye bygninger til fabrikker - og den nødvendige arbejdskraft. Det kan ikke gennemføres uden en enorm tilførsel af råstoffer i form af ler, sten og grus.

Ingeniør Peter Madsen vidste, at der i trekanten mellem Hedehusene, Tune og Vindinge lå store mængder af alle de nødvendige råstoffer. Peter Madsen forsøgte flere gange at få tilladelse til at starte grusgravning på Hedehuskroens jord, men han fik nej!

Grusgravsarbejdere i Hedehusene Grusgrav og Skærvefabrik i 1899 med hestetrukne tipvogne. Grusgravningen startede i denne grusgrav i 1892.

Grusgravsarbejdere i Hedehusene Grusgrav og Skærvefabrik i 1899 med hestetrukne tipvogne. Grusgravningen startede i denne grusgrav i 1892.

Det endte med, at han i 1892 købte Hedehuskroen og Hedehusgården på 170 tdr. land ved det nørdøstlige hjørne af det nuværende Hedeland. Hedehusgården er i dag base for Hedehusgårdens Rideklub og Hedelands Veteranbane.

Peter Madsen startede ”Hedehusene Grusgrav og Skærvefabrik” med omkring 40 arbejdere, som hver fik en trillebør og en skovl. Det var hårdt arbejde, hvor arbejderne først fjernede mulden, derefter råjorden, og da de var nede ved gruset, blev det læsset på trillebøren og kørt ca. 600 meter over til Hedehusene Station – 6 dage om ugen og med en daglig arbejdstid på 12 timer inklusiv pauser.

Peter Madsen fandt på forskellige metoder til at øge effektiviteten: trillebørene kørte på brædder, og arbejderne skiftede hurtigere mellem en fuld bør og en tom bør.

Men det var ikke nok for Peter Madsen, han fandt ud af, at man kunne lægge skinner fra bunden af grusgraven til Hedehusene Station. De første hestetrukne tipvogne kørte i 1899, men det er sandsynligvis startet tidligere. Grusproduktionen fyldte det år mere end 6000 jernbanevogne .

Råstofindustrien rykkede for alvor ind i det område, som senere skulle blive til Hedeland. I 1894 åbnede Nymølle Stenindustri en grusgrav på hjørnet af Hovedgaden og Østre Vindingevej, og de anlagde også en smalsporet bane til Hedehusene Station. Allerede i 1908 installerede de den første elektriske maskine til at sortere skærverne efter størrelse.

I 1896 åbnede F.L.Smidt Hedehusene Teglværk lige ved siden af stationen. Leret var til stede forskellige steder i Hedeland og nærmeste omegn, men meget af det blev hentet langt væk fra teglværket.

I 1900 producerede teglværket ca. 1 mill. teglsten, og produktionen steg i de kommende år. I 1932 købte Hedehusene Teglværk Lergraven, som i dag er en attraktiv del af Hedeland.

Side 11