Mød naturen i Hedeland Naturpark

Plante- og dyreliv

Hedeland Naturpark har et rigt plante- og dyreliv, hvilket gør området til et ideelt sted for fugle at finde føde. De mange søer og kanaler i parken rummer store bestanddele af vandinsekter, padder og fiskearter, og på søbredderne ses ofte terner, strandskader og en lang række vade- og andefugle.

I Hedeland Naturpark findes også mange stand- og trækfugle, der bruger området til at yngle, ligesom flere truede sommerfuglearter har fundet et tiltrængt åndehul i parken.

Hedeland Naturparks arealer drives efter økologiske principper, og der gøres derfor ikke brug af gødning eller kemiske bekæmpelsesmidler. Det gør stedet til et slaraffenland for dyr og planter og giver samtidig gode muligheder for at samle urter, bær og andet godt fra naturen - og tage det med hjem på middagsbordet. 

Mød naturen - fra grus til gavn

Hedeland Naturpark er anlagt oven på gamle grusgrave fra 60'erne.
I dag er der stadig grusgrave i området der, i takt med de tømmes, omdannes til nye rekreative naturområder. Hedeland Naturpark er derfor i konstant udvikling og kan betegnes som et "genbrugslandskab".

Terrænet i Hedeland Naturpark danner i dag forskellige landskabsbilleder med søer, kanaler, sletter, skove og bakker. I starten var der dog kun ganske få vilde planter på området, ligesom også dyrelivet var begrænset. I dag er området præget af høj biodiversitet med mere end 350 arter vilde blomster - blandt andet 6 forskellige orkidéarter, som findes på områdets lave og fugtige områder.

Et af målene for området har netop været at opnå varierede landskabs- og vegetationstyper med stor artsrigdom. Det betyder blandt andet, at de fleste planter og blomster fortsat får lov til at vokse vildt. Der gøres opmærksom på giftige planter som bjørneklo og vild pastinak, der kan give udslæt. Vil du hjælpe os med Bjørneklobekæmpelse? Så kontakt os her.

Landskabets arkitektur

I efterbehandlingen af grusgravene er der enkelte steder lagt vægt på, at udforme terrænet med jordformer, så man tydeligt kan se, at landskabet er kunstigt skabt. Her kan blandt andet nævnes Vinterrasserne, Amfiteatret og Skibakken.

Mange af Hedeland Naturparks anlæg er bygget med reference til den historiske nordiske arkitektur med brug af stedets egne materialer. Det kommer f.eks. tydeligt til udtryk ved de sorte træhuse ved Amiteateret, pileflethegnene, navnestenene i granit og de svenskrøde indgangsporte. Med baggrund i planlægningen af områdets og dets idébetonede udformning, modtog I/S Hedeland Natur- og Råstofprisen i 2000. 

Landskabsarkitekt Erik Juhl har været forgangsmand gennem de sidste mange års udvikling af naturområdet i Hedeland Naturpark.