Diversiteten af vilde bier på gravhøje i Hedeland undersøges af specialestuderende fra Københavns Universitet

Diversiteten af plante- og biarter undersøges på gravhøjene Brandhøj, Bavnehøj, Hvilshøj og Maglehøj. For at indsamle data om bierne til specialet opsættes der fælder ved gravhøjene som tiltrækker forskellige vilde biarter. Fra april til august er fælderne opsat i en uge ad gangen, og de sættes op på ny hver måned. På den måde indfanges bier, der er aktive på forskellige tidspunkter af døgnet og på forskellige tider af foråret og sommeren. Ud fra de indsamlede data vil det være muligt at afdække gravhøjenes betydning som hotspot for flyvende bestøvere.

Det er specialestuderende Malene Zinck Østergaard der står for undersøgelsen. Hun håber på, at resultaterne vil medvirke til en større viden, som kan bidrage til at hjælpe de trængte bier i det danske land. I Danmark findes der 292 forskellige biarter og af disse er hele 107 arter rødlistede. For at vende udviklingen er det vigtigt at forbedre levevilkårene for de vilde bier.

I projektet undersøges i alt 14 forskellige gravhøje beliggende både i agerland og på naturarealer. Der er i alt 5 gravhøje i Hedeland Naturpark – og heraf indgår altså fire af dem i undersøgelsen. I Hedeland findes flere end 350 vilde blomster.

 

Læs mere om Hedeland Naturparks gravhøje på vores hjemmeside: gravhøje historie fuld version