Side 15

Hedeland og aktiviteter

Hedeland Amfiteater.

Hedeland Amfiteater.

Hedeland gennemfører i princippet ikke selv aktiviteter, men skaber de rammer, som foreningerne selv kan udfylde til netop deres behov. Aktivitetsmulighederne er dog ikke begrænset til foreningerne og deres medlemmer.

Det overordnede har altid været at skabe et stort offentligt rekreativt område, hvor der er åbent året rundt og døgnet rundt. Derfor er der anlagt 20 større og mindre parkeringspladser hele vejen rundt om Hedeland, således at der aldrig vil være ret langt til det sted, som man vil besøge.

Hedelands frømark med kornblomster.

Hedelands frømark med kornblomster.

I Hedeland ligger et stort antal private gårde, som har opstaldning af byboernes heste, og der er anlagt mere end 40 km. ridesti, som er til rådighed ”lige udenfor stalden”. Derudover er der 4 rideklubber i Hedeland, som alle sammen har opvisningsbaner til deres rådighed.

For dem der ikke rider, er der anlagt mere end 60 km. grusvej, hvor der generelt er en god fremkommelighed for både cykler og barnevogne. Det store vej- og stisystem er desuden suppleret af flere trampestier, som er opstået ved brugernes færden i terrænet.

I Hedeland er der god plads til aktiviteter, som fylder meget. Således er der flere store anlæg som f.eks. en golfbane, en minijernbane, en veteranjernbane, et skibjerg, et friluftsteater, vinterrasserne, en motorcrossbane, en gokartbane, et køreteknisk anlæg og en naturlegeplads med mange aktivitetsmuligheder.

Side 15