Prækvalifikation til parallelopdrag om udviklingen af Hedeland.

Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med I/S Hedeland og Realdania besluttet at gennemføre et parallelopdrag for at få nye idéer og kreative input til udvikling af Hedeland Naturpark.

Hedeland Naturpark ligger i Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner og dækker i dag et areal på ca. 1.000 ha. Hedeland er et tidligere råstofområde, hvor der stedvis fortsat udvindes grus. Området er gennem de sidste 40 år blevet udviklet til et fantastisk rekreativt naturområde med mange aktiviteter. I juni 2016 blev der vedtaget en ny vision for Hedeland, som nu skal omsættes til en udviklingsplan, og det er i den proces, at der indhentes ideer til områdets udvikling.

 

Prækvalifikation

Der vil blive udvalgt tre teams, som får mulighed for at deltage i parallelopdraget.

Hvis I ønsker at blive prækvalificeret til opgaven, skal I indsende et materiale, der beskriver jeres team og teamets kvalifikationer mv.

I kan læse mere om kravene til prækvalifikation i ”Prækvalifikation til Parallelopdrag om udvikling af Hedeland Naturpark”.   

Ansøgning om prækvalifikation skal være sekretariatet i hænde senest den 07.11.2016 kl. 12.00.

Ansøgning sendes pr. mail til udviklinghedeland@htk.dk og i papirudgave i 4 eksemplarer til:

Høje-Taastrup kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup, Att.: ”Byrådscentret - Parallelopdrag Hedeland”

 

Parallelopdrag Hedeland

De tre teams, der bliver udvalgt, skal i løbet af parallelopdraget uafhængigt af hinanden udarbejde hver deres projektbesvarelse. Parallelopdraget strækker sig fra den 1. december 2016 til den 1. marts 2017.

Eventuelle spørgsmål til prækvalifikation kan rettes til udviklinghedeland@htk.dk

 

For yderligere information og materiale: http://www.htk.dk/udviklinghedeland