Akvariefisken hjemme i stuen er uden tvivl begejstret for den flotte grønne akvarieplante Cabomba. Ude i den danske natur vækker den eksotiske plante dog slet ikke begejstring. Planten ødelægger nemlig balancen i naturen. En del af bekæmpelsen består i et midlertidigt fiskeforbud i Hedelands Fiskesø og Hundesø. Hvorfor nu det?

Planten med det latinske navn Carolina Cabomba er blevet fundet i Fiskesø og Hundesø i Hedeland Naturpark. Den er en såkaldt invasiv art, der kommer fra Nordøst- og Sydøstamerika. Den var tidligere meget populær at bruge i akvarier, og den er sandsynligvis kommet ud i søerne sammen med akvarieindhold.

Miljøstyrelsen tager fundet meget alvorligt, da der er særdeles stor risiko for at planten spreder sig til andre søer i Hedeland eller til andre danske søer og åsystemer.

Cabomba tager over og skaber næringsforurening
Cabomba udkonkurrerer andre, hjemmehørende, arter, da bestanden bliver enormt stor og tilstopper søer, grøfter og vandløb. Når de mange planter dør og nedbrydes, frigives store mængder næring, hvilket ødelægger den fine balance. Det kan få store konsekvenser som for eksempel iltsvind og fiskedød.

Cabomba kan spredes når hunde og heste bader i søerne og ved fiskeri
Cabomba spreder sig vegetativt. Det vil sige, at små stykker af planten river sig løs, flyder væk og slår rødder og vokser videre et andet sted. Hvis små plantestykker får lejlighed til at hage sig fast i hundepoter og hestepels eller sætte sig på fiskeudstyr, så spredes det let til andre søer og vandløb.

Ved at holde badelystne hunde og heste væk fra søerne og tøjle lysten til at kaste fiskesnøren ud, kan vi alle sammen være med til at sikre, at Cabomba ikke bevæger sig videre herfra til andre danske søer og vandløb.

Søerne skal renses op
Miljøstyrelsen vil nu sætte en bekæmpelsesplan i værk og forventer at starte oprensningen af søerne til efteråret. For at undgå yderligere spredning er søerne lukket for badning og fiskeri efter Miljøstyrelsens anbefaling.