I/S Hedelands bestyrelse

De 3 interessenter i I/S Hedeland vælger en bestyrelse for 4 år ad gangen.
Valgperioden falder sammen med den kommunale valgperiode.
Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand. 

Bestyrelsen for 2022-2025 er:

Høje-Taastrup Kommune  
Byrådsmedlem Lars Prier 
Byrådsmedlem Hugo Hammel
Byrådsmedlem Kurt Scheelsbeck
   
Roskilde kommune   
Byrådsmedlem  Gitte Kronbak Nielsen - Formand
Byrådsmedlem  Gitte Simoni
Byrådsmedlem  Bent Jørgensen
   
Greve kommune   
Byrådsmedlem Hans-Jørgen Kirstein - Næstformand
Byrådsmedlem Liselott Blixt
Byrådsmedlem

Charlotte Levin