I/S Hedelands bestyrelse

De 3 interessenter i I/S Hedeland vælger en bestyrelse for 4 år ad gangen.
Valgperioden falder sammen med den kommunale valgperiode.
Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand. 

Bestyrelsen for 2018-2021 er:

Høje-Taastrup Kommune  
Byrådsmedlem Lars Prier – Formand    
Byrådsmedlem Hugo Hammel
Byrådsmedlem Kurt Scheelsbeck
   
Roskilde kommune   
Byrådsmedlem  Jens Børsting – Næstformand
Byrådsmedlem  Gitte Kronbak Nielsen 
Byrådsmedlem  Gitte Simoni
   
Greve kommune   
Borgmester Pernille Beckmann
Byrådsmedlem Liselott Blixt
Byrådsmedlem

Jette Andersen