Der er vildtregulering i Hedeland Naturpark mandag 23. oktober 2017.

Reguleringen sker blandt andet for at forebygge sygdomme forårsaget af for høje vildtbestande. Samtidig vurderes dyrenes størrelse, huld, pelslag eller fjerdragt. De indsamlede informationer giver vigtig information om bestandenes generelle helbredstilstand og trivsel.  

På kortet kan du se, hvor i parken der reguleres og i hvilket tidsrum. Der opsættes advarselsskilte ved indgangene til områderne. Men publikum har naturligvis uhindret adgang til hele Hedeland Naturpark.

Jægerne gør selvfølgelig deres yderste for at tage hensyn.


Spørgsmål til vildtreguleringen kan ske til bestyrelsesmedlem Laurids Christensen tlf.: 43993435 eller mobil 20283035

 Se hvor vildtregulering foregår og på hvilke tidspunkter.