Der er vildtregulering i Hedeland Naturpark 28. december 2018

Reguleringen foregår i følgende tidsrum:

* i den nordlige del - NORD for Tune Landevej/Vindingevej: Kl. 9-12 (formiddag)

* i den sydlige del - SYD for Tune Landevej/Vindingevej: Kl. 12-16 (eftermiddag)

Reguleringen sker for at forebygge sygdomme forårsaget af for høje vildtbestande.

Samtidig vurderes dyrenes størrelse, huld, pelslag eller fjerdragt.

De indsamlede informationer giver vigtig information om bestandenes generelle helbredstilstand og trivsel.

Der opsættes advarselsskilte ved indgangene til områderne, men publikum har naturligvis uhindret adgang til hele parken.

 

Jægerne gør selvfølgelig deres yderste for at tage hensyn.


Spørgsmål til vildtreguleringen kan ske til bestyrelsesmedlem Laurids Christensen tlf.: 20283035.