Dine opgaver vil omfatte alle faste drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt mindre anlægsopgaver herunder:

  • Vedligeholdelse af veje, stier, ridestier
  • Slåning af græsarealer og rabatter
  • Udtynding af træer og buske
  • Flis-hugning
  • Bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive arter
  • Generel oprydning og mindre snerydning
  • Vedligeholdelse og mindre reparationer af maskinpark
  • Indkøb af materialer, der er nødvendige for udførelse af det pågældende arbejde


Vi er en lille arbejdsplads, der sætter pris på et ligefremt, naturligt og afslappet arbejdsmiljø. Vi har en uformel og humoristisk omgangstone og er ikke større end, at medarbejderes gode ideer hurtigt kan blive til virkelighed. Arbejdspladsen er kendetegnet ved, at vi hjælper hinanden, har en god humoristisk omgangstone og altid gør vores bedste for at tingene lykkes på et højt niveau.

Du vil have stor indflydelse på egen tilrettelæggelse af arbejdet.

 

Du kan læse mere om os og om stillingen - ligesom du kan søge stillingen - via dette link:

https://www.htk.dk/Service/Job/Ledige-stillinger.aspx?job=5639