I/S Hedelands bestyrelse

De 3 interessenter i I/S Hedeland vælger en bestyrelse for 4 år ad gangen.
Valgperioden falder sammen med den kommunale valgperiode.
Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand. 

Bestyrelsen for 2014-2017 er:

Greve kommune  
Byrådsmedlem Liselott Blixt – Formand    
Borgmester Pernille Beckmann
Byrådsmedlem Hans Barlach
   
Høje-Taastrup kommune   
Byrådsmedlem  Hugo Hammel – Næstformand
Byrådsmedlem  Laurids Christensen    
Byrådsmedlem  Lars Prier
   
Roskilde kommune   
Byrådsmedlem Gitte Simoni
Byrådsmedlem Annie Larsen
Byrådsmedlem Kaj V. Hansen